PAKETO (RIMSKE) ZAVESE

Paketo zavese se podižu i spuštaju pomoću mehanizma.

Mogu se zaustaviti u bilo kom položaju.

Mogu se raditi od prozirnih, poluprozirnih ili neprozirnih materijala.

Materijali mogu biti jednobojni ili dezenirani.

Tekstili se mogu lako skinuti sa sistema i prati mašinski.

Mogu se montirati na zid ili plafon.

Napomena: Od prozorskog krila do plafona mora biti najmanje 28cm.

Paketo (rimske) zavese
Paketo (rimske) zavese
Paketo (rimske) zavese
Paketo (rimske) zavese
Paketo (rimske) zavese
Paketo (rimske) zavese